Συνεντεύξεις - Δημοσιεύσεις

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε συνεντεύξεις και άρθρα από δημοσιευμένο και μη υλικό, των στελεχών της εταιρίας μας.

 Περιοδικό «Πράσινο Σπίτι και Κτίριο», Νοέμβριος 2016. Συνέντευξη του κ. Πάνου Αλεξανδρή, Διευθύνοντος Συμβούλου της SIELINE Α.Ε. ενημέρωση για όλα τα νέα προιόντα Θέρμανσης-Ψύξης-Αερισμού και Ζεστού Νερού που οδηγούν σε οικονομία ενέργειας και χρημάτων.

Περιοδικό «Decoration», Αυγουστος 2010. Παρουσίαση θερμαντικά σώματα άμεσης απόδοσης Dimplex.

Περιοδικό «Θερμοϋδραυλικός», Μάρτιος 2010. Παρουσίαση της Sieline -Ηλεκτρικός Λέβητας – Αντλία θερμότητας ζεστού νερού χρήσης.

Περιοδικό «Δελτίο ΠΣΔΜ-Η», Φεβρουάριος 2010. Η κοινωνική ευθύνη και περιβαλλοντική ευαισθησία τηs SIELINE.

Περιοδικό «GREEN», Δεκέμβριος 2009. Η κοινωνική ευθύνη και η περιβαλλοντική ευαισθησία τηs SIELINE.

Περιοδικό «GREEN», Οκτώβριος 2009. Παρουσίαση καινοτόμων λύσεων για Θέρμανση – Ψύξη – Ζεστό νερό χρήσης.

Περιοδικό ΣΠΜΕ, Οκτώβριος 2009. Προτεινόμενες λύσεις για Θέρμανση-Ψύξη-Ζεστό νερό χρήσης.

Περιοδικό «Ο Υδραυλικός», Μάϊος 2009. Συνέντευξη του κ. Πάνου Αλεξανδρή, Διευθύνοντος Συμβούλου της SIELINE Α.Ε. για προτεινόμενες λύσεις για θέρμανση ζεστό νερό χρήσης.

Περιοδικό «ECOTEC 07». Συνέντευξη του κ. Πάνου Αλεξανδρή, Διευθύνοντος Συμβούλου της Sieline Α.Ε. για τη Γεωθερμία.

Περιοδικό «Οικόραμα», Ιούλιος 2006. Συνέντευξη του κ. Πάνου Αλεξανδρή, Διευθύνοντος Συμβούλου της SIELINE Α.Ε. για την εταιρία.

Περιοδικό «Θερμουδραυλικός», Μάρτιος 2006. Συνέντευξη του κ. Χάρρυ Μάρτιν για τις Αντλίες Θερμότητας.

Περιοδικό «Θερμουδραυλικός», Μάϊος 2005. Συνέντευξη του κ. Δήμου Αλεξανδρή, Προέδρου Δ.Σ. της SIELINE Α.Ε. για την αγορά ενέργειας στην Ελλάδα και την απεξάρτηση από το πετρέλαιο.

03.06.2014 Πρόσκληση Μετόχων.

Περιοδικό «Ηλεκτρολόγος», Οκτώβριος 2005. Συνέντευξη του κ. Πάνου Αλεξανδρή, Διευθύνοντος Συμβούλου της SIELINE Α.Ε. για τη συμβολή των ηλεκτρολόγων στη θέρμανση των κτηρίων και την αγορά που διαμορφώνεται.

10.06.2015 Πρόσκληση Μετόχων

20.05.2016 ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.- ανώνυμη εταιρεία εμπορίας ηλεκτρικών ειδών και εφαρμογών ηλεκτρικής ενέργειας Ισολογισμός της 31-12-2015.

20.05.2016 ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.- ανώνυμη εταιρεία εμπορίας ηλεκτρικών ειδών και εφαρμογών ηλεκτρικής ενέργειας Προσάρτημα της 31-12-2015.

20.05.2016 Πρόσκληση Μετόχων

04.08.2017 ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.- ανώνυμη εταιρεία εμπορίας ηλεκτρικών ειδών και εφαρμογών ηλεκτρικής ενέργειας ισολογισμός της 31-12-2016.

04.08.2017 Πρόσκληση Μετόχων

10.07.2018 Πρόσκληση μετόχων

10.07.2018 ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.- ανώνυμη εταιρεία εμπορίας ηλεκτρικών ειδών και εφαρμογών ηλεκτρικής ενέργειας ισολογισμός της 31-12-2017.

16.07.2019 ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.- ανώνυμη εταιρεία εμπορίας ηλεκτρικών ειδών και εφαρμογών ηλεκτρικής ενέργειας ισολογισμός της 31-12-2018.

16.07.2019 ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.- ανώνυμη εταιρεία εμπορίας ηλεκτρικών ειδών και εφαρμογών ηλεκτρικής ενέργειας Προσάρτημα της 31-12-2018.

16.07.2019 Πρόσκληση μετόχων

25.10.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ