Γνωρίζετε ότι...

 • Η χρήση ηλιακού θερμοσίφωνα εξοικονομεί σε κάθε μπάνιο περίπου 10 κιλά λιγνίτη.
 • Τα θερμικά ηλιακά συστήματα είναι η μόνη τεχνολογία ΑΠΕ (ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) η οποία παράγεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα με ελληνικές πρώτες ύλες
 • Σε μόλις 45 λεπτά πλήρους ηλιοφάνειας θα μπορούσαμε να συλλάβουμε αρκετή ηλιακή ενέργεια για να καλύψει τις συνολικές ετήσιες ενεργειακές ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού.
 • Κάθε ημέρα φτάνει μέσω ακτινοβολίας στην Ελλάδα τόση ηλιακή ενέργεια που θα μπορούσε να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες των κατοίκων της για ενάμισι χρόνο.
 • Υπάρχουν 10.800.000 terawatts διαθέσιμα από μη ανανεώσιμες ενέργειας (πυρηνική ενέργεια και ορυκτά καύσιμα) ενώ από τον ήλιο υπάρχουν 350.000.000 terawatts διαθέσιμης ενέργειας.
 • Κάθε 1 kw ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τη ΔΕΗ αντιστοιχεί σε 1,2 έως 1,4 κιλά CO2 που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα μας.
 • Έχει προσδιοριστεί πως σε κάθε δευτερόλεπτο ο Ήλιος εκπέμπει τόση ενέργεια όση θα έδινε μια έκρηξη 4 δισεκατομμυρίων βομβών υδρογόνου των 100 μεγατόνων η κάθε μία.
 • Για τη θέρμανση νερού καταναλώνεται το 25% περίπου της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιείται σε ένα τυπικό σπίτι.
 • Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας είναι η συσκευή με την μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας.
 • Η λειτουργία ενός ηλιακού θερμικού συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση του 90% του κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται για θέρμανση του νερού.
 • Περί το 25-30% των νοικοκυριών στην Ελλάδα έχει εγκατεστημένο ηλιακό θερμοσίφωνα τοποθετώντας την χώρα μας στην 5η θέση παγκοσμίως,. Με τη χρήση ΘΗΣ τα ελληνικά νοικοκυριά εξοικονομούν περίπου €500 εκ. ετησίως, χρήματα τα οποία διοχετεύονται στην πραγματική οικονομία.
 • Σήμερα στην χώρα μας υπάρχει σημαντική διείσδυση των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων στα κτίρια με περισσότερα από 4,7 εκ. m2 ηλιακών συλλεκτών εγκατεστημένων και αποδιδόμενη ισχύ 3,3 GWth,
 • Σε περίπτωση που δεν είχαμε εγκαταστήσει τους ηλιακούς θερμοσίφωνες, τότε, θα ζεσταίναμε το νερό με ηλεκτρικό θερμοσίφωνα και ως εκ τούτου θα έπρεπε να έχουν κατασκευαστεί τουλάχιστον τρεις μονάδες παραγωγής ρεύματος αντίστοιχης ισχύος του λιγνιτικού κέντρου της Μεγαλόπολης.
 • Ένας ηλιακός θερμοσίφωνας εξοικονομεί σε ετήσια βάση τους ρύπους που παράγει ένα μέσο αυτοκίνητο κάθε χρόνο (βάσει υπολογισμών της Solar Heat Europe για απόσταση 15.000 χλμ / έτος)
 • Σύμφωνα με τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό, το 2030 οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα καλύπτουν ποσοστό άνω του 60% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, κοντά στο 30% θα είναι οι μονάδες φυσικού αερίου και 7% οι εισαγωγές.