Εξοικονομώ Κατ' Οίκον ΙΙ (2018) Β΄ Κύκλος

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα. Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα.

Επιλεξιμότητα Κατοικίας

 • Χρησιμοποιείται ως Κύρια Κατοικία.
 • Υφίσταται Νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Έχει καταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

ΚατηγορίαΑτομικό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης»Οικογενειακό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης»Βασικό Ποσοστό ΕπιχορήγησηςΑύξηση Επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνοΜέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης
1Έως 10.000Έως 20.00060%5%70%
2> 10.000 έως 15.000> 20.000 έως 25.00050%5%70%
3> 15.000 έως 20.000> 25.000 έως 30.00040%5%70%
4> 20.000 έως 25.000> 30.000 έως 35.00035%5%70%
5> 25.000 έως 30.000> 35.000 έως 40.00030%5%50%
6> 30.000 έως 35.000> 40.000 έως 45.00025%5%50%
7> 35.000 έως 40.000> 45.000 έως 50.0000%0%0%

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης. Στη συνέχεια οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης. Το κόστος του ενεργειακού επιθεωρητή, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον η αίτηση έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Στο Νέο Πρόγραμμα ΔΕΝ είναι είναι υποχρεωτική η λήψη δανείου για τη συμμετοχή, αφού ο ωφελούμενος μπορεί να καλύψει το υπόλοιπο με ίδια κεφάλαια.

Επιλέξιμες Παρεμβάσεις

 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση Συστημάτων Σκίασης
 • Τοποθέτηση Θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση Συστήματος Θέρμανσης/Ψύξης
 • Αναβάθμιση Συστήματος Παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης
 • Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης

Οι παρεμβάσεις θα πρέπει:

 • Να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
 • Να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από 40% της κατανάλωσης (kWh/m²) του κτιρίου αναφοράς για τις κατηγορές Ι & ΙΙ του πίνακα.
 • Να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από 70% της κατανάλωσης (kWh/m²) του κτιρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες
Κατηγορίες/Υποκατηγορίες ΠαρεμβάσεωνΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/m²)
1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Συντελεστής Θερμοπερατότητας U [W/(m² . K)]
III
2 ≤ U < 3,2U < 2,0
1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα- Παράθυρο370440
1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα300350
1.B1 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Παράθυρο470540
1.B2 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα390440
1.Γ1 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Παράθυρο250270
1.Γ2 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα180240
1.Δ Μόνο υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου)*135155
1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλό (Σύστημα Κουτί-Ρολο ή Εξώφυλλο)** ****140
1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης ** ****25
2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
Θερμική Αντίσταση R[(m².K)/W]
0,9 < R ≤ 1,8R > 1,8
2.A Εξωτερική θερμομόνωση δώματος4448
2.Β Θερμομόνωση κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη1725
2.Γ1 Θερμομόνωση κελύφους, εξωτ. Τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα4555
2.Γ2 Θερμομόνωση κελύφους, εξωτ. Τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα2925
 • * Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει το συνολικό U που επιτεύχθηκε με https://www.kokotas.gr/el/ypiresies/exoikonomo-kat-oikon/το υλικό που τοποθετήθηκε, προκειμένου να γίνει η ένταξή του σε κάποια από τις δύο κατηγορίες δαπάνης.
 • ** Συμπληρωματικές επεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος)
 • *** Συμπληρωματικές επεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος ή παρεμβάσεις θερμομόνωσης της κατηγορίας 2)
 • **** Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερμοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία U Ι
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
(€/μονάδα)
3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ Ισχύς P(kW)
IIIIIIIVVVIVIIVII
P≤88<P≤1212<P≤2020<P≤3535<P≤5050<P≤100100<P≤200P>200
3.Α Σύστημα καυστήρα – λέβητα Πετρελαίου4.5006.4008.30011.00014.50021.500
3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου2.5003.5005.90011.00015.50020.800
3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / max 55°C)5.7006.6009.40013.70022.80025.000
3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας4.9006.1009.10013.30023.10025.000
3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)14.10021.00025.000
3.ΣΤ Σύστημα λέβητα βιομάζας – πελλέτας ξύλου/ Ενεργειακό τζάκι*6.9007.2009.40013.20025.000
3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split)
για θέρμανση/ ψύξη χώρου **
(Κατηγορίες δαπάνης βάσει της ψυκτικής ισχύος split unit σε kW)
P ≤ 2.62.6 < P ≤ 3.5P > 3.5 
8501.1002.000 
3.H Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης ***700€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 7.000€ για πολυκατοικία
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ 
4.Α Ηλιακό θερμοσυφωνικό σύστημα
συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ *** ****
1.100€ ανά αίτηση
4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα
συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας*** ****
3.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 6.000€ για πολυκατοικία
4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)
και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου*** ****
10.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 25.000€ για πολυκατοικία
4.Δ Αντλία θερμότητας***1.500€ ανά αίτηση
 • * Για τα ενεργειακά τζάκια οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις κατηγορίες ισχύος I ως και IV.
 • ** Με μέγιστο την τοποθέτηση 3 μονάδων
 • *** Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως ισχύος. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία ισχύος Ι
 • **** Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός της παρέμβασης 4.Γ με τις 4.Α και 4.Β

 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

 • Δεν δύναται να υπερβαίνει τα 25,000€ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) ανά αίτηση
 • Δεν δύναται να υπερβαίνει τα 250 €/m² επιφάνειας κύριας χρήσης, όπως προκύπτει από το Ε9.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Κωδικοί Πρόσβασης στην εφαρμογή του TaxisNet
 • Πρόσφατη εκκαθαρισμένη δήλωση Ε1
 • Πρόσφατη δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 Επισημαίνεται ότι στο έντυπο Ε1 και Ε9, πρέπει να εμπεριέχεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου και να προκύπτει η χρήση ως κύρια κατοικία του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.
 • Στέλεχος οικοδομικής άδειας / αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο με το οποίο προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης.
 • Συμβόλαιο ακινήτου / συναίνεση των συγκύριων
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017.Θα πρέπει να υλοποιείται η πρώτη από τις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καταγράφονται στο ΠΕΑ.
 • Για πολυκατοικίες: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, ορισμός εκπροσώπου της πολυκατοικίας και εξουσιοδότηση του για όλες τις απαραίτητες ενέργειες.