Ηλεκτρικά Τζάκια Τοίχου DIMPLEX

Το ηλεκτρικό τζάκι τοίχου είναι μία έξυπνη λύση μοναδικής ατμόσφαιρας αλλά και θέρμανσης σε όλους τους χώρους. Μπορεί να τοποθετηθεί με ασφάλεια σε οποιονδήποτε τοίχο εύκολα και δεν περιορίζει την χωροθέτηση των επίπλων. Η εντυπωσιακή εικονική φλόγα προσφέρει θαλπωρή αλλά και στυλ όλον τον χρόνο

Dimplex Sierra 72``

Dimplex Cassette 400/600 +Holderlin

Dimplex Cassette 400/600 + Schiller Wall

Dimplex Cassette 400/600 + Holderlin Hoch

Ηλεκτρικά Τζάκια Τοίχου RICHEN

Το ηλεκτρικό τζάκι τοίχου είναι μία έξυπνη λύση μοναδικής ατμόσφαιρας αλλά και θέρμανσης σε όλους τους χώρους. Μπορεί να τοποθετηθεί με ασφάλεια σε οποιονδήποτε τοίχο εύκολα και δεν περιορίζει την χωροθέτηση των επίπλων. Η εντυπωσιακή εικονική φλόγα προσφέρει θαλπωρή αλλά και στυλ όλον τον χρόνο

Ηλεκτρικά Τζάκια Τοίχου Glow Fire