Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Οι Αντλίες Θερμότητας AUER αντικαθιστούν αποτελεσματικά ένα λέβητα πετρελαίου/φυσικού αερίου, οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν στο ήδη υπάρχον κύκλωμα θέρμανσης. Κατασκευάζονται στα εργοστάσια της AUER στην Γαλλία και χαρακτηρίζονται από την ποιότητά της, τον υψηλό βαθμό απόδοσης ακόμα και σε ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες και το πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου.

Auer HRC

Υψηλών Θερμοκρασιών, 13.0 - 30.0 kW

Auer HTI 8

Υψηλών Θερμοκρασιών, 8 kW