Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών DIMPLEX

Η Αντλία θερμότητας Dimplex Auer HRC 70 είναι μια αποτελεσματική λύση αντικατάστασης ενός λέβητα πετελαίου/φυσικού αερίου η οποία μπορεί να ενσωματωθεί στο ήδη υπάρχον κύκλωμα θέρμανσης. Κατασκευάζεται στα εργοστάσια της Glen Dimplex Group στην Γαλλία και χαρακτηρίζεται από την ποιότητά της, τον υψηλό βαθμό απόδοσης ακόμα και σε ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες και το πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου.

Dimplex Auer HRC

Υψηλών Θερμοκρασιών, 11.0 - 35.0 kW