Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών DIMPLEX

Οι Αντλίες Θερμότητας Dimplex AUER αντικαθιστούν αποτελεσματικά ένα λέβητα πετρελαίου/φυσικού αερίου, οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν στο ήδη υπάρχον κύκλωμα θέρμανσης. Κατασκευάζονται στα εργοστάσια της Glen Dimplex Group στην Γαλλία και χαρακτηρίζονται από την ποιότητά της, τον υψηλό βαθμό απόδοσης ακόμα και σε ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες και το πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου.

Dimplex Auer HRC

Υψηλών Θερμοκρασιών, 13.0 - 30.0 kW

Dimplex Auer HTI 8

Υψηλών Θερμοκρασιών, 8 kW