Οι Συμμετοχές μας σε Εκθέσεις

H Sieline συμμετέχει σε εκθέσεις με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τα καινοτόμα προϊόντα που διαθέτει και τα οφέλη που αποκομίζει ο χρήστης απο αυτά. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εκθέσεις που έχει συμμετάσχει η εταιρία μας και φωτογραφικό υλικό από αυτές.

Σύγχρονο Κτίσμα 9/2010

Climatherm 2008

Climatherm 2/2006

Cyprus 9/2005

Infacoma 2/2005

Malta 5/2006

Spain - Almeria 10/2006