Εντοιχιζόμενες Ηλεκτρικές Εστίες DIMPLEX

Dimplex Cassette 400/600

Dimplex Cassette 500 R

Dimplex Cassette 1000 R

Dimplex Ignite XL 50''

Dimplex Ignite XL 74''

Dimplex Ignite XL 100''

Dimplex Engine 56-600