Εντοιχιζόμενες Ηλεκτρικές Εστίες DIMPLEX

Dimplex Ignite XL 50''

Dimplex Ignite XL 74''

Dimplex Cassette 400/600

Dimplex Cassette 1000 R

Dimplex Cassette 500 R

Dimplex Cassette 250

Dimplex Viotta de Luxe

Dimplex Cassette 500 Pro

Dimplex Cassette 1000 Pro