Εντοιχιζόμενες Ηλεκτρικές Εστίες DIMPLEX

Dimplex Revillusion 30''

Dimplex Cassette 250

Dimplex Cassette 400/600

Dimplex Cassette 500

Dimplex Cassette 1000

Dimplex Ignite XL 50

Dimplex Ignite XL 74

Dimplex Engine 56-600B

Dimplex Engine 56-600