Εντοιχιζόμενες Ηλεκτρικές Εστίες DIMPLEX

Dimplex Revillusion 30''

Dimplex Sierra 48``

Dimplex Sierra 60``

Dimplex Sierra 72``

Dimplex Ignite XL 50''

Dimplex Ignite XL 74''

Dimplex Cassette 400/600

Dimplex Cassette 1000 R

Dimplex Cassette 500 R

Dimplex Cassette 250

Dimplex Viotta de Luxe

Dimplex Cassette 500 Pro

Dimplex Cassette 1000 Pro

Εντοιχιζόμενες Ηλεκτρικές Εστίες RICHEN