Επιδαπέδια Ηλεκτρικά Τζάκια DIMPLEX

Dimplex Sierra 60``

Dimplex Sierra 72``

Dimplex Cassette 400/600 + Kant

Dimplex Cassette 400/600 + Beethoven

Dimplex Cassette 400/600 + Kleist

Dimplex Cassette 400/600 + Tucholsky

Dimplex Cassette 400/600 + Schiller

Dimplex Cassette 400/600 + Boll

Dimplex Cassette 1000R + Konsalik

Dimplex Cassette 1000R + Konsalik Logset