Επιδότηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα 2023 (Αίτηση για πρόγραμμα Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα)

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης «Αντικατάσταση και ανακύκλωση Ηλεκτρικών θερμοσιφώνων» ξεκίνησε και αφορά την αντικατάσταση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με καινούργιο ηλιακό θερμοσίφωνα. Το πρόγραμμα έχει στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, την μεγάλη εξοικονόμηση κόστους ενέργειας για τους πολίτες και παράλληλα την επίτευξη ενός καθαρότερου περιβάλλοντος στις πόλεις μας.

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

 • Επιλέξιμες είναι όλες οι κατοικίες (κύριες ή δευτερεύουσες) εφόσον οι αιτήσεις υποβάλλονται από διαφορετικά Φυσικά Πρόσωπα.
 • Το ποσοστό επιδότησης του νέου ηλιακού θερμοσίφωνα κυμαίνεται από 50% έως και 60% βάσει της εισοδηματικής κατηγορίας του ωφελούμενου. Το πρόγραμμα θα μπορεί να επιδοτήσει και την εγκατάσταση.
 • Ο ωφελούμενος θα πρέπει να παραδώσει τον παλιό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα για τον καινούργιο ηλιακό θερμοσίφωνα.
 • Υποβάλλετε εύκολα αίτηση για νέο ηλιακό θερμοσίφωνα στο πρόγραμμα “Ανακυκλώνω – Αλλάζω θερμοσίφωνα”: https://allazothermosifona.gov.gr/
επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα ανακυκλώνω αλλάζω θερμοσίφωνα
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες SIELINE για το πρόγραμμα
“ΑνακύκλωΝΩ ΑΛΛΑΖΩ Θερμοσίφωνα”
Παρουσίαση & εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα SIELINE
Ηλιακός θερμοσίφωνας glass Sieline Eco 150

Sieline Eco

ηλιακός θερμοσίφωνας SIELINE INOX 150

Sieline Inox

Έντυπο ηλιακού

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες SIELINE ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ για το πρόγραμμα “ΑνακύκλωΝΩ ΑΛΛΑΖΩ Θερμοσίφωνα”
Ηλιακός θερμοσίφωνας glass Sieline Eco 150

Sieline Eco (Glass)

ηλιακός θερμοσίφωνας SIELINE INOX 150

Sieline Inox

Έντυπο ηλιακού

Παρουσίαση & εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα SIELINE
Ενδεικτικά (επιδότηση ΗΛΙΑΚΟΥ και τελική τιμή)
Οφέλη συνεργασίας με τη Sieline
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΜΟΝΤΕΛΟΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50%ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 55%ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 60%
120ltSIELINE ECO 120/1,95II880 €440,00 €396,25 €352,00 €
150ltSIELINE ECO 150/2,3II930 €465,00 €418,50 €372,00 €
200ltSIELINE ECO 200/3,0II1125 €562,50 €506,25 €450,00 €
300ltSIELINE ECO 300/4,0II1435 €717,50 €645,75 €574,00 €
* «Μέγιστο ύψος επιδότησης ενός ηλιακού θερμοσίφωνα»
* «Όλα τα επιδοτούμενα μοντέλα ηλιακών θερμοσιφώνων SIELINE με τιμή ανάλογα με την επιδότηση»
* «Κόστος για εγκατάσταση ή και αποξήλωση παλαιού ηλιακού θερμοσίφωνα – τιμές ενδεικτικές»
 • Αυτοψία στο έργο για τη δυνατότητα εγκατάστασης ηλιακού θερμοσίφωνα.
 • Υποστήριξη από συνεργάτες μας και μηχανολόγους μηχανικούς.
 • Σύνταξη προσφοράς προϊόντων ηλιακού και εγκατάστασης.
 • Εκτέλεση εργασιών σε σύντομο χρονικό διάστημα και έλεγχος καλής λειτουργίας.
 • Άμεση αποστολή πιστοποιητικών , παραστατικών και όλων των απαραίτητων εγγράφων. 
 • Εκτέλεση της διαδικασίας “Ανακύκλωσης” με τον παλιό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα
Ενδεικτικά (επιδότηση ΗΛΙΑΚΟΥ και τελική τιμή)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΜΟΝΤΕΛΟΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50%ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 55%ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 60%
120ltSIELINE ECO 120/1,95II880 €440,00 €396,25 €352,00 €
150ltSIELINE ECO 150/2,3II930 €465,00 €418,50 €372,00 €
200ltSIELINE ECO 200/3,0II1125 €562,50 €506,25 €450,00 €
300ltSIELINE ECO 300/4,0II1435 €717,50 €645,75 €574,00 €
* «Μέγιστο ύψος επιδότησης»
* «Όλα τα επιδοτούμενα μοντέλα ηλιακών θερμοσιφώνων SIELINE με τιμή ανάλογα με την επιδότηση»
* «Κόστος για εγκατάσταση ή και αποξήλωση παλαιού ηλιακού θερμοσίφωνα – τιμές ενδεικτικές»
Οφέλη συνεργασίας με τη Sieline
 • Δωρεάν αυτοψία στο έργο.
 • Υποστήριξη από συνεργάτες μας και ενεργειακούς επιθεωρητές.
 • Σύνταξη προσφοράς προϊόντων.
 • Εκτέλεση εργασιών σε σύντομο χρονικό διάστημα και έλεγχος καλής λειτουργίας.
 • Άμεση αποστολή πιστοποιητικών , παραστατικών και όλων των απαραίτητων εγγράφων. 

Δικαιολογητικά, Επιλογή & Βαθμολόγηση Δικαιούχων

 • Αυθεντικοποίηση στοιχείων & αίτηση ένταξης στην επιδότηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας allazothermosifona.gov.gr.
 • Δυνατότητα σύνδεσης με ΑΑΔΕ για Εξαρτόμενα Μέλη και Μονογονεϊκή οικογένεια.
 • 11ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος οικίας.
 • Ύπαρξη ή Μη μέλους ΑΜΕΑ στην οικογένεια και προσκόμιση αντίστοιχου πιστοποιητικού.
 • Μοναδικό αριθμό Κινητού τηλεφώνου.
 • Οικιακοί καταναλωτές με τοποθετημένο Ηλεκτρικό Θερμοσίφωνα.
 • Φυσικά πρόσωπα γεννημένα μετά τις 1/1/2006, Φορολογική Δήλωση 2021,
 • Δυνατότητα 2 αιτήσεων ανά οικογένεια (κύρια & δευτερεύουσα).
 • Βαθμολόγηση βάσει ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ κριτηρίων (ΑΜΕΑ, Μονογονεϊκές, Εξαρτώμενα Μέλη) Πρόταση: ΑΜΕΑ 31%, Μονογονεϊκές 31% ,Εξαρτώμενα Μέλη 38%
 • Για την κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης λαμβάνεται υπόψη η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία. Σε περίπτωση αιτήσεων που ισοβαθμούν, η κατάταξη γίνεται με βάση την βαθμολογία σε επιμέρους κριτήρια, και σύμφωνα με την σειρά προτεραιότητας Κ1(ΑΜΕΑ)/ Κ2(Μονογονεϊκές) /Κ3(αριθμός εξαρτώμενων τέκνων).
 • Στην περίπτωση που η βαθμολογία είναι η ίδια σε όλα τα κριτήρια, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της αίτησης (προγενέστερες αιτήσεις προηγούνται).

Χρονικά Ορόσημα ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣΗΜΕΡΕΣΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΗΜ/ΝΙΑ ΕΩΣ
Προκήρυξη Προγράμματος1/3/2023
Περίοδος Αιτήσεων Δικαιούχων202/3/202322/3/2023
Περίοδος Ενστάσεων723/3/202330/3/2023
Περίοδος Αγορών12031/3/202329/7/2023
Περίοδος Εξ. Δεσμεύσεων1029/7/20238/8/2023
Μεταβατική Περίοδος3028/8/2023
Ολοκλήρωση Πληρωμών31/12/2023

Κριτήρια, Είδος & Ύψος Ενίσχυσης

 • Ένας ηλιακός θερμοσίφωνας ανά Αίτηση.
 • Κατηγοριοποίηση του ηλιακού θερμοσίφωνα βάσει λίτρων/μελών οικογένειας–Καθορισμός τιμής πλαφόν ανά κατηγορία.
 • Στην επιχορηγούμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται άλλα πιθανά κόστη (π.χ. κόστος εγκατάστασης του ηλιακού θερμοσίφωνα, προαιρετικά εξαρτήματα κλπ.) τα οποία θα πρέπει να τιμολογούνται διακριτά.
 • Λόγω της τιμής Μέγιστης Τιμής Πλαφόν που χρησιμοποιείται (τιμή της κατηγορίας 201+λίτρων) δημιουργείται Πλεόνασμα που αναδιανέμεται ανά δύο μήνες.
ΧΩΡ. BOILER (ΛΙΤΡΑ) ΑΠΟΧΩΡ. BOILER (ΛΙΤΡΑ) ΕΩΣΜΟ ΛΤ (ΜΕ ΦΠΑ)ΠΛΑΦΟΝ (ΜΕ ΦΠΑ)
1101301.100€385€
1311601.400€490€
1612001.800€630€
201+2.200€770€

Διαδικασία Ανακύκλωσης

 • Η συμμετοχή κάθε Δικαιούχου στο Πρόγραμμα σημαίνει τη ρητή αποδοχή της υποχρέωσης παράδοσης του παλαιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα στον Προμηθευτή που εξαργυρώνει το voucher.
 • Η συμμετοχή κάθε Προμηθευτή Λιανικής στο Πρόγραμμα σημαίνει τη ρητή αποδοχή της υποχρέωσης:
  1. Δήλωσης / Επιβεβαίωσης Καταλληλόλητας του παλαιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα προς Ανακύκλωση.
  2. Σήμανσης (μέσω QR Code) και Καταγραφής του παλαιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα στην πλατφόρμα του Προγράμματος.
 • Παραλαβή του παλαιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα από τον Δικαιούχο.
 • Παράδοση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα σε Φορέα Ανακύκλωσης.
 • Η επιβεβαίωση της παράδοση σε Προμηθευτή της Παλαιάς Συσκευής αποτελεί καταληκτικό ορόσημο της ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων του Δικαιούχου.
 • Η επιβεβαίωση της παράδοσης σε Φορέα Ανακύκλωσης αποτελεί καταληκτικό ορόσημο της ολοκλήρωσης του Κύκλου Πώλησης του ηλιακού θερμοσίφωνα.