Μόνωση Δαπέδου

Ανάλογα με το τελικό δάπεδο και το σύστημα Ενδοδαπέδιας θέρμανσης που θα επιλεχθεί, η Warmup διαθέτει συστήματα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης δαπέδου για όλες τις απαιτήσεις. Η μονώσεις δαπέδου ξεκινάνε από πολύ μικρό ύψος (μόνο 6 χιλιοστά) και είναι κατάλληλα για όλα τα δάπεδα από πλακάκια, μάρμαρα μέχρι ξύλο, laminate, βινίλιο.

Τσιμεντοειδείς Μονωτικές Πλάκες

Για Ενδοδαπέδια Άμεσης Θέρμανσης

Μονωμένο Υπόστρωμα WIU

Για laminate

Μόνωση Ultralight

Για Ενδοδαπέδια Άμεσης Θέρμανσης