Για Θέρμανση - Ψύξη

Αντλίες Θερμότητας Εδάφους/Νερού Dimplex για Θέρμανση & ψύξη

Άφθονη ενέργεια από το έδαφος όλο τον χρόνο!

Οι Αντλίες θερμότητας Εδάφους/Νερού χρησιμοποιούν ως πηγή ενέργειας το έδαφος με τη βοήθεια οριζόντιων ή κατακόρυφων εναλλακτών ή ακόμα των υπόγειων υδάτων και εξοικονομούν ενέργεια με φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία.


Για Θέρμανση - Ψύξη

Dimplex - Μια γενιά μπροστά!

Για Θέρμανση - Ψύξη
Μέσες Θερμοκρασίες Εδάφους

Για Θέρμανση - Ψύξη

Γεωθερμικό Σύστημα με
οριζόντιους εναλλάκτες

Για Θέρμανση - Ψύξη

Γεωθερμικό Σύστημα με
κάθετους εναλλάκτες

Για Θέρμανση - Ψύξη

Γεωθερμικό Σύστημα με
γεώτρηση (Α/Θ Νερού/Νερού)

Eνέργεια από το έδαφος – Γεωθερμία και Αντλία θερμότητας

Με τον όρο «γεωθερμία» ορίζουμε την εκμετάλλευση της σταθερής θερμοκρασίας και θερμοχωρητικότητας του υπεδάφους από όπου με τη χρήση μιας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας επιτρέπεται η μεταφορά θερμότητας από και προς το έδαφος με στόχο την παραγωγή θέρμανσης και ψύξης χώρων αλλά και ζεστού νερού χρήσης. Οι μέθοδοι εγκατάστασης ενός γεωθερμικού συστήματος ποικίλουν ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους, τον διαθέσιμο χώρο οικοπέδου, την ύπαρξη ή όχι υπογείων υδάτων, τις απαιτήσεις των χώρων κλιματισμού και άλλων παραγόντων και κατά συνέπεια καθορίζεται και σχεδιάζεται κατά περίπτωση.

Στην Ελλάδα η μέση ετήσια τιμή της θερμοκρασίας του υπεδάφους σε βάθος >2 μέτρων, είναι της τάξης των 16-20°C. Αντίστοιχα, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος το καλοκαίρι μπορεί να φτάσει και τους 40-42°C, ενώ το χειμώνα τους 0-5°C. Αυτή ακριβώς τη διαφορά θερμοκρασίας, μεταξύ του εξωτερικού αέρα του περιβάλλοντος και του υπεδάφους εκμεταλλευόμαστε με τη χρήση Γεωθερμικού συστήματος για να ψύξουμε ή να θερμάνουμε το κτήριο και να μειώσουμε την εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ ώστε να εξοικονομήσουμε ενέργεια.

Οι Αντλίες Θερμότητας Εδάφους/Νερού της Dimplex χρησιμοποιούν ως πηγή ενέργειας τη σταθερή θερμοκρασία του εδάφους και μας είναι αδιάφορη η θερμοκρασιακή μεταβολή του περιβάλλοντος χειμώνα – καλοκαίρι. Αυτές οι μοντέρνες εγκαταστάσεις θέρμανσης απορροφούν μέχρι και 75% της απαιτούμενης ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης από την αποθηκευµένη ηλιακή ενέργεια του εδάφους. Το υπόλοιπο 25% το παίρνουμε με την μορφή της ηλεκτρικής ενέργειας και έτσι πετυχαίνουμε θερμική άνεση 100%.

Εξοικονόμηση ενέργειας – χαμηλά λειτουργικά έξοδα

Με την χρήση μιας Αντλίας Θερμότητας Εδάφους/Νερού Dimplex, το σύστημα γίνεται έως και 5 φορές πιο αποτελεσματικό από τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης με ορυκτά καύσιμα. Με ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες στην χώρα μας, ο μέσος ετήσιος βαθμός απόδοσης (COP) του συστήματος μπορεί να είναι πάνω από το 5. Εξασφαλίζοντας τέτοιο υψηλό βαθμό απόδοσης λειτουργούν µε χαμηλό κόστος κατανάλωσης ενώ παράλληλα το κόστος συντήρησης είναι μηδαμινό. Η οδηγία της Ε.Ε σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας θα επιβάλει, μέσα στα επόμενα χρόνια, την αντικατάσταση των παλιών εγκαταστάσεων θέρμανσης πετρελαίου ή αερίου από χαμηλά σε εκπομπές CO2, συστήματα θέρμανσης όπως οι Αντλίες θερμότητας Εδάφους/Νερού της Dimplex. 

Μέθοδοι εφαρμογής ενός γεωθερμικού συστήματος.

Ανάλογα με την μορφολογία του εδάφους, τον διαθέσιμο χώρο οικοπέδου, την ύπαρξη ή όχι υπογείων υδάτων, τις απαιτήσεις των χώρων κλιματισμού και άλλων παραγόντων, καθορίζεται και σχεδιάζεται σε κάθε περίπτωση διαφορετική μέθοδος εγκατάστασης του γεωθερμικού εναλλάκτη. Στις σχηματικές παραστάσεις βλέπουμε συστήματα εκμετάλλευσης ενέργειας με γεωτρήσεις άντλησης και επαναφοράς υπογείων υδάτων ανοιχτού κυκλώματος, με κατακόρυφους εναλλάκτες κλειστού κυκλώματος ή ακόμα και με οριζόντιους εναλλάκτες κλειστού κυκλώματος αν υπάρχει αρκετός χώρος οικοπέδου. Επισκεφθείτε το καινούργιο portal της Dimplex για να κάνετε μία εκτίμηση, πόσο χώρο οικοπέδου θα χρειαστείτε για μία εγκατάσταση οριζόντιου γεωθερμικού εναλλάκτη εδώ ή πόσων γεωτρήσεων για μία εγκατάσταση κάθετου γεωθερμικού εναλλάκτη εδώ.

Ευελιξία διασύνδεσης και εφαρμογών.

Οι Αντλίες Θερμότητας Εδάφους/Νερού της Dimplex για θέρμανση και ψύξη μπορούν να εγκατασταθούν σε νέα ή παλιά κτίρια. Μπορούν να συνδεθούν με συστήματα ενδοδαπέδιας για θέρμανση και δροσισμό καθώς και με σώματα Fan Coil για δυναμική θέρμανση και ψύξη. Τόσο η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, όσο και ψύξης, µπορούν παράλληλα να συνυπάρχουν. Επίσης μπορούν να συνδυαστούν και με το ήδη υπάρχον λεβητοστάσιο ή και με άλλες ανανεώσιμες πηγές όπως για παράδειγμα τα ηλιακά συστήματα για υποστήριξη θέρμανσης. Ο διαχειριστής του συστήματος της αντλίας αναλαμβάνει τον έλεγχο και προγραμματισμό του συστήματος θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης σε ένα σύστημα. Επιπλέον σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού ελέγχει το σημείο δρόσου για αποφυγή υγροποιήσεων του δαπέδου.

Λειτουργία μιας Αντλίας Θερμότητας

Η αρχή λειτουργίας μιας Αντλίας Θερμότητας δεν διαφέρει από αυτή ενός κοινού ψυγείου. Δείτε σε γραφήματα (animation) πως λειτουργεί εσωτερικά και εξωτερικά ένα σύστημα Αντλίας Θερμότητας για θέρμανση και για θέρμανση και ψύξη.

Μέρος των πολλών εφαρμογών και εγκαταστάσεων γεωθερμίας με Αντλίες Θερμότητας Εδάφους/Νερού στην Ελλάδα έιναι διαθέσιμο σε φωτογραφικό υλικό στη σελίδα
Έργα με αντλίες θερμότητας Εδάφους/Νερού (Γεωθερμία) 

Για Θέρμανση - Ψύξη

Α/Θ Dimplex SI..MER

SI..MER Αντλία Θερμότητας Εδάφους/Νερού Dimplex για Θέρμανση και Ψύξη

Ισχυρή σε απόδοση Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό εγκέφαλο. Ιδιαίτερα αθόρυβη με ηχομονωμένο μεταλλικό περίβλημα με διπλό συμπυκνωτή ελεύθερης ταλάντωσης. Ενσωματωμένος αισθητήρας αντεπιστροφής, εξωτερικός αισθητήρας για έλεγχο αντιστάθμισης, φίλτρο σωματιδίων, έλεγχος υγροποιήσεων δαπέδου και ηλεκτρονικός ομαλός εκκινητής. Δυνατότητα παροχής ζεστού νερού χρήσης.

 • Θερμοκρασία προσαγωγής νερού: Θέρμανση 58°C / Ψύξη 8°C.
 • Θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας στο έδαφος: -5°C μέχρι 25°C.
 • Εσωτερική τοποθέτηση, Τάση 1/ N / PE ~230, 50 Hz, Ψ/Υ R407C
   
ΤΥΠΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ Kg
SI 5 MΕR
4,9  *
5,4  **
650 x 805 x 462
95
SI 7 MΕR
6,4 *
7,0 **
600 x 800 x 450
98
SI 9 MΕR
9,3 *
9,9 **
600 x 800 x 450
104
SI 11 MΕR
11,6 *
11,6 **
600 x 800 x 450
108

*Θέρμανση: Σε B0 / W35, B0 = Θερμοκρασία εδάφους 0°C, W35= θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού +35° C.
**Ψύξη: Σε Β20/ W18, Β20= Θερμοκρασία εδάφους 20°C, W18= θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού +18° C.

Τεχνικό Εγχειρίδιο - Οδηγίες Εγκατάστασης Dimplex SI 5-11MER (αγγλικά)
Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον ελεγκτή WPM 2006R (αγγλικά)
Φύλλο Υπολογισμού υλικών SI 11MER (αγγλικά)
 

Για Θέρμανση - Ψύξη

Α/Θ Dimplex SI..TR

SI..TR Αντλία Θερμότητας Εδάφους/Νερού Dimplex για Θέρμανση και Ψύξη

Ισχυρή σε απόδοση Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας με ενσωματωμένο ρυθμιστή. Ολοκληρωμένη λύση και εύκολη εγκατάσταση αφού όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα για το γεωθερμικό κύκλωμα και για το εσωτερικό κύκλωμα θέρμανσης – ψύξης είναι ήδη ενσωματωμένα: 2 κυκλοφορητές, 2 δοχεία διαστολής 8 lit., βαλβίδες ασφαλείας, μανόμετρα, αισθητήρας αντεπιστροφής, ηλεκτρονικός ομαλός εκκινητής και φίλτρο σωματιδίων. Δυνατότητα παροχής ζεστού νερού χρήσης και δυνατότητα σύνδεσης με τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο WPR 2007 για επιπλέον έλεγχο και αντιστάθμιση.

 • Θερμοκρασία προσαγωγής νερού: Θέρμανση 60°C / Ψύξη 8°C.
 • Θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας στο έδαφος : -5°C μέχρι 25°C.
 • Εσωτερική τοποθέτηση, Τάση (SI..MR) 1/ N / PE~230, 50 Hz, (SI.TR) 3/PE~400V/50Hz, Ψ/Υ R407C
   
ΤΥΠΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ Kg
SI 8 MR
9,3  *
9,9  **
640 x 1220 x 624
151
SI 10 MR
11,6 *
11,6 **
640 x 1220 x 624
156
SI 12 TR
11,6 *
11,6 **
640 x 1220 x 624
161
SI 14 TR
13,7 *
14 ,7 **
640 x 1220 x 624
173
SI 16 TR
16,4 *
18,0 **
640 x 1220 x 624
181
SI 20 TR
20,0*
21,9**
640 x 1220 x 624
231

*Θέρμανση: Σε B0 / W35, B0 = Θερμοκρασία εδάφους 0° C, W35= θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού +35° C.
**Ψύξη: Σε Β20 / W18, B20= Θερμοκρασία εδάφους 20° C, W18= Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού +18° C.

Έντυπο Αντλίας Θερμότητας Dimplex Εδάφους / Νερού SI..MR/TR (ελληνικά)
Τεχνικό Εγχειρίδιο - Οδηγίες Εγκατάστασης Dimplex SI 8MR-20TR (αγγλικά)

Για Θέρμανση - Ψύξη

Α/Θ Dimplex SI..TER

SI..TER Αντλία Θερμότητας Εδάφους/Νερού Dimplex για Θέρμανση και Ψύξη

 Αντλία θερμότητας για εσωτερική τοποθέτηση.  Ειδικός μονωμένος χώρος για τους συμπιεστές και πάνω σε βάση για τους κραδασμούς. Πληρεί τις αυξημένες απαιτήσεις της οδηγίας EN 14511 για υψηλές αποδόσεις. Στάθμη ηχητικής πίεσης στα 10m απόσταση από πλευρά εξαγωγής 60dB. Βελτιστοποιημένη λειτουργία για θέρμανση και ψύξη μέσω μιας εξωτερικής τετράοδης βαλβίδας. Επιπρόσθετος εναλλάκτης για υψηλότερη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης στην θέρμανση και ανάκτηση θερμότητας στη ψύξη. Υψηλή ασφάλεια λειτουργίας με επιτήρηση του ψυκτικού κύκλου από αισθητήρια, ενσωματωμένος μετρητής θερμικής ενέργειας ( με ένδειξη της κατανάλωσης θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης στο WPM ).  Η Α/Θ ελέγχει και δεύτερη πηγή ενέργειας (π.χ. λέβητα ή ανανεώσιμη πηγή ενέργειας -ήλιος) καθώς επίσης και δύο θερμοκρασίες προσαγωγής για ενδοδαπέδια και Fancoils. Εσώκλειστος αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας και αισθητήρας αντεπιστροφής. Ηλεκτρονικός ομαλός εκκινητής για ρεύμα εκκίνησης ενσωματωμένος. Δυνατότητα παροχής ζεστού νερού χρήσης.Συμπεριλαμβάνεται ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος WPM για έλεγχο του συστήματος σε οθόνη LCD (π.χ. εξωτερική θερμοκρασία-αντιστάθμιση, κυκλοφορητές, τρίοδες βάνες αναμεικτικές, θερμοκρασίες ζεστού νερού χρήσης -προσαγωγής -επιστροφής , σύνδεση με PC-Modem).

 • Θερμοκρασία προσαγωγής νερού: Θέρμανση 55°C / Ψύξη 7°C.
 • Θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας στο έδαφος: -5°C μέχρι 25°C.
 • Εσωτερική τοποθέτηση, Τάση 3/PE~400V/50Hz, Ψ/Υ R404A
   
ΤΥΠΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ Kg
SI 30 TER
15,4 / 4,21
28,5 / 3,92
39,4 / 5,13
1000 x 1660 x 775
385
SI 75 TER
34,0 / 3,91
66,4 / 3,62
75,5 / 4,53
1350 x 1890 x 750
658

1Θέρμανση KW / Βαθμός Απόδοσης COP με τον 1 συμπιεστή για Θερμοκρασία εδάφους 0° C και ζεστού νερού +35° C.
2Θέρμανση KW / Βαθμός Απόδοσης COP με τον 2 συμπιεστή για Θερμοκρασία εδάφους 0° C και ζεστού νερού +35° C.
3Ψύξη KW / Βαθμός Απόδοσης COP με τον 2 συμπιεστή για θερμοκρασία εδάφους 20° C και κρύου νερού + 10°C.

Έντυπο Αντλίας Θερμότητας Dimplex Εδάφους/Νερού SI..TER
Τεχνικό Εγχειρίδιο-Οδηγίες Εγκατάστασης Dimplex SI 30TER(αγγλικά)
Τεχνικό Εγχειρίδιο-Οδηγίες Εγκατάστασης Dimplex SI 75TER(αγγλικά)
Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον ελεγκτή WPM 2008 R (αγγλικά)
Φύλλο υπολογισμού υλικών SI 30TER (αγγλικά)
Φύλλο υπολογισμού υλικών SI 75TER (αγγλικά)

Για Θέρμανση - Ψύξη

Α/Θ Dimplex SI..TUR

SI..TUR+ Αντλία Θερμότητας Εδάφους/Νερού  Dimplex για Θέρμανση και Ψύξη με ανάκτηση θερμότητας

 Αντλία θερμότητας για εσωτερική τοποθέτηση.  Ειδικός μονωμένος χώρος για τους συμπιεστές και πάνω σε βάση για τους κραδασμούς. Πληρεί τις αυξημένες απαιτήσεις της οδηγίας EN 14511 για υψηλές αποδόσεις. Στάθμη ηχητικής πίεσης στα 10m απόσταση από πλευρά εξαγωγής 60dB. Βελτιστοποιημένη λειτουργία για θέρμανση και ψύξη μέσω μιας εξωτερικής τετράοδης βαλβίδας. Επιπρόσθετος εναλλάκτης για υψηλότερη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης στην θέρμανση και ανάκτηση θερμότητας στη ψύξη. Υψηλή ασφάλεια λειτουργίας με επιτήρηση του ψυκτικού κύκλου από αισθητήρια, ενσωματωμένος μετρητής θερμικής ενέργειας ( με ένδειξη της κατανάλωσης θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης στο WPM ).  Η Α/Θ ελέγχει και δεύτερη πηγή ενέργειας (π.χ. λέβητα ή ανανεώσιμη πηγή ενέργειας -ήλιος) καθώς επίσης και δύο θερμοκρασίες προσαγωγής για ενδοδαπέδια και Fancoils. Εσώκλειστος αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας και αισθητήρας αντεπιστροφής. Ηλεκτρονικός ομαλός εκκινητής για ρεύμα εκκίνησης ενσωματωμένος. Δυνατότητα παροχής ζεστού νερού χρήσης.Συμπεριλαμβάνεται ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος WPM για έλεγχο του συστήματος σε οθόνη LCD (π.χ. εξωτερική θερμοκρασία-αντιστάθμιση, κυκλοφορητές, τρίοδες βάνες αναμεικτικές, θερμοκρασίες ζεστού νερού χρήσης -προσαγωγής -επιστροφής , σύνδεση με PC-Modem).

 • Θερμοκρασία προσαγωγής νερού: Θέρμανση 58οC
 • Θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας: Θέρμανση μέχρι -25°C.
 • Εσωτερική τοποθέτηση, Τάση 3/PE~ 400V/50Hz, Ψ/Υ R410Α
   
ΤΥΠΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ Kg
SI 130 TUR+
57,6 / 4,41
108,5 / 4,22
1350 x 1890 x 775
830

1Θέρμανση KW / Βαθμός Απόδοσης COP Θερμοκρασία εδάφους 0°C και ζεστού νερού +35°C κατά ΕΝ 14511.
2Θέρμανση KW / Βαθμός Απόδοσης COP με τον 2 συμπιεστή για Θερμοκρασία εδάφους 0°C και ζεστού νερού +35°C κατά ΕΝ 14511

 Τεχνικό Εγχειρίδιο - Οδηγίες Εγκατάστασης Dimplex SΙ 130TUR+ (αγγλικά)
 Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον ελεγκτή WPM 2006-2007 (αγγλικά)
 Φύλλο υπολογισμού υλικών SI 130TUR (αγγλικά)

Για Θέρμανση - Ψύξη

Α/Θ Dimplex SIH..TE

SIH..TE Αντλία Θερμότητας Εδάφους/Νερού  Dimplex για Θέρμανση Υψηλών θερμοκρασιών

Ισχυρή σε απόδοση Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό εγκέφαλο για έλεγχο του συστήματος και αντιστάθμιση. Eιδική αντλία θερμότητας με δύο συμπιεστές για ευέλικτη και προσαρμοστική αποδοτικότητα και δυνατότητα θέρμανσης νερού μέχρι 90° C για σύνδεση με σώματα καλοριφέρ. Πληρεί τις αυξημένες απαιτήσεις της οδηγίας ΕΝ 14511 για υψηλές αποδόσεις.

 • Θερμοκρασία προσαγωγής νερού: Θέρμανση μέχρι 70°C.
 • Θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας στο έδαφος : -5°C μέχρι 25°C.
 • Εσωτερική τοποθέτηση, Τάση 3/PE~ 400V/50Hz, Ψ/Υ R134a
ΤΥΠΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ Kg
SIH 20TE
11,8 / 4,81
21,8 / 4,72
1000 x 1660 x 775
307
SIH 40TE
18,6 / 4,41
36,2 / 4,42
1350 x 1890 x 750
502

1Θέρμανση KW / Βαθμός Απόδοσης COP με τον 1 συμπιεστή για Θερμοκρασία εδάφους 0°C και ζεστού νερού +35°C.
2Θέρμανση KW / Βαθμός Απόδοσης COP με τον 2 συμπιεστή για Θερμοκρασία εδάφους 0°C και ζεστού νερού +35°C.

 Τεχνικό Εγχειρίδιο - Οδηγίες Εγκατάστασης Dimplex SIH 20TE (αγγλικά)
 Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον ελεγκτή WPM 2007 plus (αγγλικά)
 Φύλλο Υπολογισμού υλικών SIH 20TE (αγγλικά)
 Φύλλο Υπολογισμού υλικών SIH 40TE (αγγλικά)


Φωτογραφίες, Aντλίες Θερμότητας Dimplex (Γεωθερμία) για Θέρμανση - Ψύξη