Έργα και Εφαρμογές με Αντλίες Θερμότητας Αέρος / Νερού και Εδάφους / Νερού (Γεωθερμίας)

Η SIELINE έχει πραγματοποιήσει δεκάδες πολύπλοκες εφαρμογές γεωθερμίας με Αντλίες Θερμότητας Αέρος/ Νερού και Εδάφους/ Νερού, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Δείτε μερικά ενδεικτικά έργα μας, ώστε να κατανοήσετε την τεχνογνωσία που έχουμε αναπτύξει σε συνεργασία με την Dimpex αλλά και την Τεχνική Υποστήριξη που παρέχουμε στους πελάτες μας.

Αντλίες Θερμότητας Αέρα / Νερού

Θρακομακεδόνες (Μεζονέτα συνολικού εμβαδού 320 m2)

Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας  για μείωση δαπανών θέρμανσης και απαλλαγή από το πετρέλαιο σε κατοικία με ενδοδαπέδια θέρμανση.

Υφιστάμενη κατάσταση : Ενδοδαπέδια θέρμανση με ξεχωριστό θερμοστάτη σε κάθε όροφο. Η υφιστάμενη πηγή θερμότητας ήταν ένας παλιός λέβητας πετρελαίου Wolf με χαμηλή απόδοση και ανάγκη για πολλά έξοδα συντήρησης.

Το νέο σύστημα της SIELINE: Στο υφιστάμενο σύστημα προστέθηκε μια αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών της Dimplex μοντέλο HRC-70 25kW η οποία ρυθμίστικε για να λειτουργεί σε χαμηλές θερμοκρασίες  με ονομαστικό COP 4,2.  Σαν βοηθητική πηγή ενέργειας παρέμεινε ο λέβητας πετρελαίου τον οποίο ελέγχει ο εγκέφαλος αυτόματα και τον ενεργοποιεί μόνο στις δυσμενέστερες συνθήκες.  Ο νέος πίνακας αυτοματισμού και οι νέες υδραυλικές συνδέσεις έδωσαν την δυνατότητα στο σύστημα να λειτουργεί στην θέρμανση με την αναλογική ρύθμιση μέσω της ενσωματωμένης αντιστάθμισης το οποίο προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη οικονομία.

Το νέο σύστημα επιφέρει περίπου μείωση του λειτουργικού κόστους σε σύγκριση με το πετρέλαιο κατά 60%.

Δροσιά Αττικής (Δυόροφη κατοικία συνολικού εμβαδού 350 m2)

Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών για μείωση δαπανών θέρμανσης και απαλλαγή από το πετρέλαιο.

Υφιστάμενη κατάσταση : Σώματα καλοριφέρ για την θέρμανση με ξεχωριστό θερμοστάτη σε κάθε κατοικία. Η υφιστάμενη πηγή θερμότητας ήταν ένας παλιός λέβητας πετρελαίου Buderus με χαμηλή απόδοση και ανάγκη για πολλά έξοδα συντήρησης.

Το νέο σύστημα της SIELINE: Στο υφιστάμενο σύστημα προστέθηκε μια αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών της Dimplex με δυο κυκλώματα θέρμανσης (ένα για κάθε κατοικία) μοντέλο HRC-70 25kW ονομαστικού COP 4,2. Σαν βοηθητική πηγή ενέργειας αντί για τον λέβητα χρησιμοποιούνται οι ενσωματωμένες αντιστάσεις της αντλίας ισχύος 6kW τις οποίες ελέγχει ο εγκέφαλος αυτόματα και τις ενεργοποιεί μόνο στις δυσμενέστερες συνθήκες. Ο παλιός λέβητας παρέμεινε στο λεβητοστάσιο και είναι απομονωμένος από το κύκλωμα θέρμανσης με βάνες. Ο λέβητας θα μπαίνει σε λειτουργία μόνο σε περίπτωση ανάγκης ή κατά απαίτηση του χρήστη. Ο νέος πίνακας αυτοματισμού και οι νέες υδραυλικές συνδέσεις έδωσαν την δυνατότητα στο σύστημα να λειτουργεί στην θέρμανση με την αναλογική ρύθμιση μέσω της ενσωματωμένης αντιστάθμισης το οποίο προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη οικονομία.

Το νέο σύστημα επιφέρει περίπου μείωση του λειτουργικού κόστους σε σύγκριση με το πετρέλαιο κατά 60%.

Θρακομακεδόνες (Μεζονέτα 2 επιπέδων 270 m2)

Ανάληψη έργου : Δεκέμβριος 2013

Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών για μείωση δαπανών θέρμανσης και απαλλαγή από το πετρέλαιο

Υφιστάμενη κατάσταση: Σώματα καλοριφέρ για την θέρμανση και boiler λεβητοστασίου για ζεστό νερό χρήσης. Η υφιστάμενη πηγή θερμότητας ήταν ένας παλιός λέβητας πετρελαίου με πολύ χαμηλή απόδοση και πολλές συντηρήσεις.

Το νέο σύστημα της SIELINE : Στο υφιστάμενο σύστημα προστέθηκε μία αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών της Dimplex με δυο κυκλώματα θέρμανσης (θέρμανση / ζεστό νερό) μοντέλο HRC-70 25kW ονομαστικού COP 4,2. Ο παλιός λέβητας παρέμεινε και αυτός στο κύκλωμα με επιθυμία του πελάτη και ελέγχεται πλέον η λειτουργία του από τον αυτοματισμό της Α/Θ. Ο λέβητας θα ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση που απαιτηθεί ή σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ο νέος πίνακας αυτοματισμού και οι νέες υδραυλικές συνδέσεις έδωσαν την δυνατότητα στο σύστημα να λειτουργεί στην θέρμανση με αντιστάθμιση και στο ζεστό νερό με πολύ οικονομία χειμώνα και καλοκαίρι. Το νέο σύστημα επιφέρει μείωση του λειτουργικού κόστους σε σύγκριση με το πετρέλαιο κατά 60%.

Τζιά

Κύπρος

Εκάλη

Εκάλη

Κατερίνη

Λαγονήσι

Έργα και Εφαρμογές με Αντλίες Θερμότητας Εδάφους / Νερού (Γεωθερμίας)

Εκάλη

Φιλοθέη

Μάτι Αττικής

Εκάλη

Παιανία

Εκάλη

Εκάλη

Ωροπός

Παπάγου

Κορωπί

Καπανδρίτι

Μεγάλο Πεύκο