Η SIELINE ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤO ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ II" ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

> Γνωρίστε τα προϊόντα της SIELINE: γερμανικής και ευρωπαϊκής τεχνολογίας και αξιοπιστίας που σέβονται το περιβάλλον και αντλούν ενέργεια από αυτό.

> Αξιοποιείστε τις υπηρεσίες της SIELINE: για να ενταχθείτε εύκολα στο επιδοτούμενο πρόγραμμα επιλέξτε τα κατάλληλα για εσάς προϊόντα και θα έχετε ελάχιστη δαπάνη τόσο στην αγορά όσο και στο λειτουργικό κόστος στην Θέρμανση-Ψύξη –Ζεστό Νερό Χρήσης.

  • Τί είναι το πρόγραμμα <<ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ>>

Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής, έχοντας ως κύριο στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος, σχεδιάστηκε το Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ"

Το "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ" είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους. Παρέχει κίνητρα στους πολίτες να υλοποιήσουν παρεμβάσεις στον οικιακό κτηριακό τομέα με επιδότηση έως και 70% με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.

  • Ποιές κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων που τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο και χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία
2. Μετά από ενεργειακή επιθεώρηση να έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
3. Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.

Για να χαρακτηρισθεί μία πολυκατοικία επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα:
1. Απόφαση γενικής συνέλευσης.
2. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.
3. Πραγματοποιούνται κοινόχρηστες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.
4. Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που δεν εντάσσονται ή δε θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στην απόφαση γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας με ίδια κεφάλαια.

  • Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα και με ποιά κίνητρα

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:
α. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
β. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του πίνακα:

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις). Το κόστος αυτών καλύπτεται 100% από το πρόγραμμα μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Κάθε ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση. Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εάν οι επιπλέον της μιας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/ αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία.
Επιπλέον για το ποσό που δεν επιδοτείται προβλέπεται δυνατότητα λήψης δανείου 4 έως 6 έτη χωρίς προσημείωση ακινήτου ή συμμετοχή με ίδια κεφάλαια. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250€ ανά τετραγωνικό με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία/διαμέρισμα τις 25.000 € ανά ιδιοκτησία.

  • Κατηγορίες Παρεμβάσεων υποστηριζόμενες από την SIELINE A.E.

Οι κατηγορίες παρεμβάσεων, οι υποκατηγορίες τους και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών, που μπορείτε να προμηθευτείτε από την Sieline φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

  • Ποιος είναι ο στόχος των υλοποιήσιμων παρεμβάσεων

α) Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).
β) Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 3 έως 7 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

  • Ποιες εργασίες και προϊόντα χρηματοδοτούνται

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:
α) Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης
β) Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
γ) Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης - ψύξης.
δ) Σύστημα ΖΝΧ με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής:  http://exoikonomisi.ypeka.gr.  

  • Αναβαθμίστε το σύστημα θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού με προϊόντα και υπηρεσίες της SIELINE και με επιδότηση απο το <<ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ II>>

Η SIELINE  στην αναβάθμιση του τομέα  Θέρμανση –Ψύξη- Ζεστό Νερό Χρήσης  είναι πρωτοπόρος και παρέχει με καινοτόμα προϊόντα γερμανικής τεχνολογίας και αξιοπιστίας ολοκληρωμένες λύσεις  με σεβασμό στο περιβάλλον έτσι ώστε να  αξιοποιηθεί το ”ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ“ και τα άλλα επιδοτούμενα προγράμματα. 

Επιπλέον η SIELINE έχει δημιουργήσει  ξεχωριστή υπηρεσία για τα επιδοτούμενα προγράμματα και παρέχει εκτός από τα προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν:
 
• Συνεργασία με ενεργειακούς επιθεωρητές οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν στην υλοποίηση των ενεργειακών αναβαθμίσεων που απαιτούνται.
 
• Δωρεάν μελέτη έργου, μετά την διενέργεια της 1ης ενεργειακής επιθεώρησης, για την σωστή επιλογή των προϊόντων που απαιτούνται για την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης-ψύξης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.
 
Θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λύσουμε τυχόν απορίες σας.

Παρακάτω σας αναφέρουμε τα προϊόντα της SIELINE που μπορούν να επιδοτηθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και συμβάλλουν στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.  

Ηλιακά συστήματα

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες SIELINE

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες SIELINE παράγονται πάνω από 30 χρόνια στην Ελλάδα με την γερμανική τεχνολογία της Siemens και είναι πρωτοπόροι στην ποιότητα, στη διάρκεια ζωής, στην απόδοση, στο design αλλά και στην εύκολη εγκατάσταση τους. Η SIELINE διαθέτει μεγάλη γκάμα προϊόντων (σειρές LX, SX, SXO) και μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες.

μάθετε περισσότερα

δείτε έργα μας


Ηλιακά συστήματα

Ηλιακή Θέρμανση

H SIELINE παρέχει συστήματα υποστήριξης Θέρμανσης και παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης για μείωση των λειτουργικών εξόδων, κατάλληλα για όλα τα είδη κεντρικής θέρμανσης. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας σας παρέχει δωρεάν μελέτη, μέσω ειδικού λειτουργικού προγράμματος (software) στο οποίο γίνεται προσομοίωση του ηλιακού συστήματος που αφορά ηλιακή υποστήριξη θέρμανσης, απεικονίζοντας αποτελέσματα ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας, σχεδίου σύνδεσης και εγκατάστασης, καθώς και προϋπολογισμό δαπάνης – απόσβεσης του ηλιακού συστήματος.


Ηλιακά συστήματα

Ηλιακά Συστήματα Βεβιασμένης Κυκλοφορίας

Η SIELINE έχοντας ως στόχο την μέγιστη αξιοποίηση της άφθονης ηλιακής ενέργειας παρέχει συστήματα παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης βεβιασμένης κυκλοφορίας για καλύτερη διαχείριση νερού, ευελιξία εγκατάστασης, μείωση των απωλειών ενέργειας και αισθητική στον περιβάλλοντα χώρο. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία μας σας παρέχει δωρεάν μελέτη, μέσω ειδικού λειτουργικού προγράμματος (software) στο οποίο γίνεται προσομοίωση του ηλιακού συστήματος που αφορά παραγωγή ζεστού νερού χρήσης βεβιασμένης κυκλοφορίας, απεικονίζοντας αποτελέσματα ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας, σχεδίου σύνδεσης και εγκατάστασης, καθώς και προϋπολογισμό δαπάνης – απόσβεσης του ηλιακού συστήματος.

μάθετε περισσότερα


Ηλιακά συστήματα

Ηλιακό Αερόθερμο SolarVenti

To ηλιακό αερόθερμο SolarVenti λειτουργεί εξ'ολοκλήρου με την ενέργεια 
του ήλιου προσφέροντας έτσι απολύτως δωρεάν θέρμανση 
με φρέσκο και ζεστό αέρα και φυσικά χωρίς κόστος λειτουργίας. 
Ταυτόχρονα βελτιώνει πολύ την ατμόσφαιρα όλου του σπιτιού 
και κυρίως στα δωμάτια που υπάρχει ανάγκη για θέρμανση, 
αερισμό και αφύγρανση, ενώ παράλληλα συμβάλλει σε μεγάλο ποσοστό 
στη μέιωση των λειτουργικών δαπανών για θέρμανση.


Ηλιακά συστήματα

Αντλίες θερμότητας Dimplex

SIELINE έχοντας ως στόχο την σημαντική μείωση του κόστους Θέρμανσης - Ψύξης,
την απεξάρτηση απο τα ορυκτά καύσιμα και την προστασία του περιβάλλοντος,
σας προσφέρει την Α/Θ Dimplex. H Dimplex καλύπτει μεγάλη γκάμα προϊόντων 
αντλιών θερμότηταςΑέρος/ΝερούΕδάφους/ΝερούΝερού/Νερού για θέρμανση,
 ψύξηζεστό νερό χρήσης σε ένα σύστημα με εξοικονόμηση ενέργειας έως και 70%.

 

Ηλιακά συστήματα

Αυτοματισμοί Siemens

SIELINE επίσης σας προσφέρει τους αυτοματισμούς SIEMENS για καλύτερο προγραμματισμό,
μέγιστη απόδοση των προϊόντων της και εξοικονόμηση ενέργειας.