Η εγκατάσταση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα διπλής ενέργειας σε ταράτσα περιλαμβάνει:

  • Την μεταφορά του ηλιακού θερμοσίφωνα στον χώρο που θα τοποθετηθεί (εντός Αττικής).
  • Συναρμολόγηση και τοποθέτηση του ηλιακού.
  • Πλήρωση με νερό του δοχείου και πλήρωση με ειδικό αντιτοξικό αντιψυκτικό του κλειστού κυκλώματος.
  • Εκκίνηση και επίδειξη λειτουργίας του ηλιακού.

Η τιμή για την παραπάνω υπηρεσία είναι: 120.00 ευρώ

*Η τιμή αφορά σημείο που ο χώρος είναι προσβάσιμος και δεν απαιτείται γερανός .

*Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος σωληνώσεων, ηλεκτρικού καλωδίου, αντικατάσταση παλαιού ηλιακού ή ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και λοιπών εξαρτημάτων που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

Η αποξήλωση παλαιού ηλιακού και τοποθέτηση νέου ηλιακού θερμοσίφωνα σε ταράτσα περιλαμβάνει:

  • Αποξήλωση παλαιού ηλιακού και κατέβασμα του στο πεζοδρόμιο του κτιρίου.
  • Την μεταφορά του ηλιακού θερμοσίφωνα στον χώρο που θα τοποθετηθεί (εντός Αττικής).
  • Συναρμολόγηση και τοποθέτηση του ηλιακού.
  • Πλήρωση με νερό του δοχείου και πλήρωση με ειδικό αντιτοξικό αντιψυκτικό του κλειστού κυκλώματος.
  • Εκκίνηση και επίδειξη λειτουργίας του ηλιακού.

Η τιμή για την παραπάνω υπηρεσία είναι: 150.00 ευρώ

*Η τιμή αφορά σημείο που ο χώρος είναι προσβάσιμος και δεν απαιτείται γερανός .