Η εταιρεία

Η Siemens είναι μια παγκόσμια δύναμη που εστιάζει στους τομείς της ηλεκτροδότησης, της αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης. Ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών εξοικονόμησης πόρων, η Siemens είναι ο κορυφαίος προμηθευτής συστημάτων παραγωγής και μετάδοσης ενέργειας καθώς και ιατρικής διάγνωσης. Στις λύσεις υποδομής και βιομηχανίας η εταιρεία διαδραματίζει πρωτοποριακό ρόλο.

Παγκόσμια Παρουσία

Η Siemens είναι ένας παγκόσμιος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκεται κατά μήκος της αλυσίδας αξίας ηλεκτρισμού – από την παραγωγή ενέργειας, τη μετάδοση και τη διανομή σε λύσεις έξυπνων δικτύων και την αποτελεσματική εφαρμογή της ηλεκτρικής ενέργειας – καθώς και στους τομείς της ιατρικής απεικόνισης και της εργαστηριακής διάγνωσης. Σήμερα, η Siemens απασχολεί περίπου 377.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 200 χώρες / περιοχές. Δραστηριοποιούμαστε σε μονάδες παραγωγής και βιομηχανικές εγκαταστάσεις παγκοσμίως. Επιπλέον, έχουμε κτήρια γραφείων, αποθήκες, εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης ή γραφεία πωλήσεων σε όλες σχεδόν τις χώρες / περιοχές του κόσμου.

H Siemens στην Ελλάδα

Η Siemens A.E. είναι μέλος του Ομίλου εταιρειών Siemens, με παρουσία 120 ετών στην Ελλάδα, και ουσιαστική συμβολή στη βιομηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. H εταιρεία εστιάζει στους τομείς της ηλεκτροδότησης, των αυτοματισμών και της ψηφιοποίησης, προσφέροντας λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που αποτελούν συνώνυμο της μηχανολογικής υπεροχής, της καινοτομίας και της ποιότητας. H Siemens A.E., ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, υποστηρίζει την τοπική κοινωνία και οικονομία και δεσμεύεται στην υιοθέτηση μιας επιχειρηματικής στρατηγικής, η οποία προάγει την επίτευξη οικονομικών στόχων με τα υψηλότερα ηθικά κριτήρια.

Tεχνολογίες Κτηρίων

Ως  έμπιστος σύμβουλος και αξιόπιστος συνεργάτης, ως system integrator, πάροχος υπηρεσιών και πωλητής προϊόντων, ο τομέας Τεχνολογιών Κτηρίων της Siemens προσφέρει ενεργειακά αποδοτικά, ασφαλή και προστατευόμενα κτήρια και υποδομές. Με τους ανθρώπους μας, το παγκόσμιο αποτύπωμά μας, τις δεκαετίες εμπειρίας μας και την τεχνική μας κατάρτιση, είναι το πάθος μας να σας βοηθούμε να δημιουργήσετε τον ιδανικό χώρο – τον δικό σας ιδανικό χώρο.

Αυτοματισμός και έλεγχος κτιρίων

Όποιο και αν είναι το μέγεθος του κτιρίου, ο σκοπός ή η εφαρμογή του: Το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε τέλεια μια λύση αυτοματισμού και ελέγχου στις ατομικές ανάγκες κάθε έργου. Το άνοιγμα και η ευελιξία είναι η κατώτατη γραμμή για όλα τα συστήματά μας. Ως αποτέλεσμα, τα ανοιχτά πρωτόκολλα επικοινωνίας επιτρέπουν την εύκολη ενσωμάτωσή τους με άλλα συστήματα και την επιλογή εκσυγχρονισμού αργότερα.

Εμείς εδώ στην Sieline πιστοί στην εταιρική μας φιλοσοφία για λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βιώσιμης ανάπτυξης στον οικιακό τομέα, διαθέτουμε τους αυτοματισμούς της Siemens με συνέπεια και αξιοπιστία.