Θερμοπομποί

Dimplex PLX E

Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης, 1- 3 kW

Dimplex DTD 4T

Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης, 1 - 2 kW

Dimplex GFP EW

Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης, 1 - 2 kW

Dimplex DX E

Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης, 1- 3 kW

Dimplex DX 421

Μηχανικός Θερμοστάτης, 2kW

Dimplex Clima 280

Μηχανικός Θερμοστάτης, 2kW

Dimplex NOC

Μηχανικός Θερμοστάτης, 2kW