Εκθέσεις

Εκθέσεις

H Sieline συμμετέχει σε εκθέσεις με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τα καινοτόμα προϊόντα που διαθέτει και τα οφέλη που αποκομίζει ο χρήστης απο αυτά. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εκθέσεις που έχει συμμετάσχει η εταιρία μας και φωτογραφικό υλικό από αυτές.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΤΙΣΜΑ  9-2010

CLIMATHERM 2008

CLIMATHERM 2008 VIDEO ΕΚΘΕΣΗΣ  

 

 

 

CLIMATHERM 2-2006

CYPRUS 9-2005

INFACOMA 2-2005

MALTA 5-2006

SPAIN ALMERIA 10-2006