Τεχνική Υποστήριξη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

H SIELINE Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης στους συνεργάτες της, οι οποίες βασίζονται στους παρακάτω άξονες:

Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη

  • Στη μελέτη και πρόταση επιλογής προϊόντων των σύνθετων έργων.
  • Στην υποστήριξη και φροντίδα της άρτιας τεχνικής λειτουργίας των προϊόντων & συσκευών με αυτοματισμούς και όργανα ελέγχου.
  • Στην παρακολούθηση διαδικασίας ποιότητας υποστήριξης με υπηρεσίες εκπαίδευσης και ελέγχου.

 

Η Τεχνική Υποστήριξη της SIELINE Α.Ε. καλύπτει τους εξής τομείς:

Μελέτη Εγκατάστασης. Οι σύμβουλοί μας με εξεδικευμένη τεχνική κατάρτιση, επιμόρφωση και εμπειρία είναι σε θέση να διαμορφώσουν μια μελέτη εγκατάστασης για λογαριασμό σας η οποία θα βασίζεται σε τεκμηριωμένες προτάσεις και ανάλυση κόστους (τεχνικές και σχεδιαστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Τεχνικά Εγχειρίδια και εξειδικευμένα βοηθήματα οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας των συστημάτων. Τα τεχνικά εγχειρίδια είναι διαθέσιμα με πλήρη σχέδια στην ενότητα Downloads του ιστότοπου. Μερικά εγχειρίδια δεν είναι διαθέσιμα λόγω της πολυπλοκότητας των εφαρμογών αλλά είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που απαιτηθούν.

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης για τα προϊόντα και τα συστήματα της SIELINE. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τόσο στην εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού της εταιρίας στις εγκαταστάσεις παραγωγής στο εξωτερικό για εξειδικευμένες εφαρμογές αλλά και των τεχνικών συμβούλων του Δικτύου Συνεργατών της εταιρίας με τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Αθήνα αλλά και σε διάφορες πόλεις. Η εταιρία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιμόρφωση του εξειδικευμένου προσωπικού των συνεργατών της με τη διοργάνωση τακτικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Μεταφορά τεχνογνωσίας. Η Τεχνική Υπηρεσία της SIELINE μεταφέρει την τεχνολογική εξέλιξη (know-how) κορυφαίων εταιρειών όπως η  Dimplex, στον τομέα που εκπροσωπεί στην Ελλάδα.

Τηλεφωνική Υποστήριξη: Δευτ.-Παρ. από 08.00π.μ -16.00μ.μ., Τηλ. 210 68.30.351