Δυόροφη κατοικία συνολικού εμβαδού 350 m2 στην Δροσιά Αττικής

14 Ιουλίου 2014 | 10:42 π.μ.

Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών για μείωση δαπανών θέρμανσης και απαλλαγή από το πετρέλαιο.

Υφιστάμενη κατάσταση : Σώματα καλοριφέρ για την θέρμανση με ξεχωριστό θερμοστάτη σε κάθε κατοικία. Η υφιστάμενη πηγή θερμότητας ήταν ένας παλαιός λέβητας πετρελαίου Buderus με χαμηλή απόδοση και ανάγκη για πολλά έξοδα συντηρήσεις.  

Το νέο σύστημα της SIELINE: Στο υφιστάμενο σύστημα προστέθηκε μία αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών της Dimplexμε δυο κυκλώματα θέρμανσης (ένα για κάθε κατοικία) μοντέλο HRC-70 25kW ονομαστικού COP 4,2. Σαν βοηθητική πυγή ενέργειας αντί για τον λέβητα χρησιμοποιούνται οι ενσωματωμένες αντιστάσεις της αντλίας ισχύος 6kW τις οποίες ελέγχει ο εγκέφαλος αυτόματα και τις ενεργοποιεί μόνο στις δυσμενέστερες συνθήκες. Ο παλιός λέβητας παρέμεινε στο λεβητοστάσιο και είναι απομονωμένος από το κύκλωμα θέρμανσης με βάνες. Ο λέβητας θα μπαίνει σε λειτουργία μόνο σε περίπτωση ανάγκης ή κατά απαίτηση του χρήστη. Ο νέος πίνακας αυτοματισμού και οι νέες υδραυλικές συνδέσεις έδωσαν την δυνατότητα στο σύστημα να λειτουργεί στην Θέρμανση με την αναλογική ρύθμιση μέσω της ενσωματωμένης αντιστάθμισης το οποίο προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη οικονομία.

Το νέο σύστημα επιφέρει περίπου μείωση του λειτουργικού κόστους σε σύγκριση με το πετρέλαιο κατά 60%.

Return to category