Ηλεκτρικοί Ταχυθερμοσίφωνες KOSPEL και BOSCH

Ταχυθερμοσίφωνες KOSPEL

KOSPEL EPO2

Μηχανικός , Μονοφασικός , 6 kW

KOSPEL EPME

Ηλεκτρονικός, Μονοφασικός, 5,5 - 9 kW

KOSPEL PPE2

Ηλεκτρονικός, Τριφασικός , 9 - 24 kW

Ταχυθερμοσίφωνες BOSCH

BOSCH TR 1000

Μηχανικός , Μονοφασικός , 6 kW

BOSCH TR 1100

Μηχανικός , Τριφασικός , 18 - 21 kW